අග්ගලා කෑ තිදෙනෙක් රෝහලේ

  • By editor
  • March 18, 2024
  • 0
  • 73 Views

මීගහකිවුල කණුගොල්ල ගම්මානයේ එකම පවුලක තිදෙනෙකු වියලන ලද බත් වලින් සකස් කරන ලද අග්ගලා ආහාරයට ගැනීමෙන් පසු අසාධ්‍ය වී මීගහකිවුල රෝහලට ඇතුලත් කර ඇත

මෙලෙස රෝහල්ගත කර ඇත්තේ අවුරුදු 14, 34, හා 28 යන වයස්වල පසුවන එකම පවුලේ තිදෙනෙකි.

සවස තේ පානය කිරීම සඳහා වියලන ලද බත් පොල්, සීනි ආදිය එක් කොට සකස් කරන ලද අග්ගලා අනුභව කොට තේ පානය කිරීමෙන් පසුව හට ගත් අධික වමනය හේතුවෙන් මොවුන් මෙලෙස රෝහල්ගත කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *