අජිත් රෝහණගේ පෙත්සම ඉවතට

  • By editor
  • September 5, 2023
  • 0
  • 231 Views

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහන විසින් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිෂ්ප්‍රභ කර තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් ලබාදෙන ලද සේවා ස්ථාන මාරු කිරීමට එරෙහිව ඔහු මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

මෙම ස්ථාන මාරුවිම සමඟ තවත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් හයදෙනකු සේවා ස්ථාන මාරු කර තිබිය ඇති බවත් ඔවුන් කිසිවකු එම මාරුවීම් අභියෝගයට ලක් කර නැති බවත් නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් අධිකරණට කල කරුණු දැක්වීම පිලිගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *