අඩුපාඩු නිසා කෙහෙළිය යන්න හදයි

  • By editor
  • June 22, 2023
  • 0
  • 92 Views

තමන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වන බව සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පැවසීය.

ඖෂධ මිලට ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන මුදල් නොලැබුණහොත් තමන් එම තීරණය ගන්නා බව පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඔහු මෙසේ සදහන් කලේය.

මේ වනවිට පවතින අඩුපාඩු සකස් කරගැනීමට තවදුරටත් නොහැකි වන්නේ නම් අමාත්‍යවරයා ලෙස තමන් තනතුරු දැරීමට බලාපොරොත්තු නොවන බව තීරණය කර ඇති බවද හෙතෙම තවදුරටත් පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *