අද සිට කිරිපිටි වලට වෙන දේ

  • By editor
  • April 1, 2023
  • 0
  • 55 Views

මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන කිරිපිටි මිල අද (01) සිට අඩුකරන බව කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

ඒ අනුව, අද සිට ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 200 කින් සහ ග්‍රෑම් 400ක මිල රුපියල් 80 කින් පහළ යනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *