අධ්‍යාපනයත් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් කරයි!

  • By editor
  • April 19, 2023
  • 0
  • 88 Views

උත්තර පත්තර පරීක්ෂාකිරීම තව දුරටත් ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් කඩිනමින් හදිසි නීතිය යටතේ අධ්‍යාපනය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවවක් බවට පත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

මෙම අවස්ථාවේ දී දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ප්‍රාණ ඇපයට ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

ඒ මහතා බව පැවසුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම අමතමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *