අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වාහන 212 ක් අතුරුදන්

  • By editor
  • January 6, 2024
  • 0
  • 66 Views

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ මෝටර් රථ 212 ක්  අස්ථානගතවී ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාළ වාහන ලේකම්වරයාගේ නමට ලියාපදිංචි කර ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන්වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආයතනවලින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කැඳවීමට කටයුතු කෙරෙන බව අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් සදහන් කර ඇත.

කෙසෙවෙතත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නමට ලියාපදිංචි කෙරුණු වාහන නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කරන්නැයි විගණන කාර්යාලය අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

මේ අතර රජයට අයත් සෑම රථයක්ම භාවිත කරන ආයතන නමින් ලියාපදිංචි කළ යුතු වුවත් වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවල වාහන අටක් භාවිතා කළද ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ ආකාරයට   කටයුතු කර නොතිබූ බව එම වාර්තාවේ දැක්වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ බලධාරීන් විගණනයට පිළිතුරු ලබාදී නැතැයි එම වාර්තාවේ දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *