අධි ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ගැසට්ටුව අවලංගු කරයි.

0
28

කොළඹ ප්‍රදේශ ගණනාවක් අධි ආරක්ෂිත කළාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අද සිට අවලංගු කර ඇත. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් නව ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් මෙම අවලංගු කිරීම කර තිබේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here