අයවැයට ඡන්දය දෙන්නට පොහොට්ටු මන්ත්‍රී ඉඩම් අක්කර දෙසීයක් ඉල්ලලා

  • By editor
  • December 19, 2023
  • 0
  • 110 Views

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන වයඹ පළාතට සම්බන්ධ දිස්ත්‍රික්කයක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ඉඩම් ප්‍රතිංස්කරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ඉඩම් අක්කර දෙසීයක් ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම ඉඩම් අක්කර දෙසීය මෙතෙක් නොලැබීම නිසා කළකිරීමට පත්ව ඇති මෙම මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය දිනවල වැට් බදු සංශෝධන කෙටුම්පතට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වලකින බවද ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

තවද මෙම මන්ත්‍රීවරයාට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් වාහන තුනක්ද ලබාදී ඇති බව ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රකාශ කරති. එසේ ආණ්ඩුවෙන් ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගනිමින් ඡන්දය දීමෙන් වැලකී සිටීම සම්බන්ධයෙන් මෙම මන්ත්‍රීවරයා සමග තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකු ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ගැටුමක්ද ඇති කරගැනීම විශේෂත්වයක් වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *