අරගලකරුවන් කල අලාභය අයකර ගන්න කටයුතු කෙරේ

  • By editor
  • August 13, 2023
  • 0
  • 115 Views

පසුගිය අරගල සමයේ දී අරගලකරුවන් විසින් ගෝල්ෆේස් පිටියට සිදුකරන ලද අලාභය රුපියල් 5,996,484ක් ලෙස ඇස්තමේන්තුගත කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා කටයුතු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව සදහන් කර ඇත.

මෙහිදී අරගලකරුවන් ගෝල්ෆේස් පිටියට සිදුකළ අලාභය සදහා වැය වන සම්පූර්ණ පිරිවැය රුපියල් 3,331,380ක් වන අතර, ඊට උද්ධමනයට හේතුවෙන් සිදු වූ 80%කින් මිල ගණන් ඉහළ යෑමේ පිරිවැය වන රුපියල් 2,665,104ක මුදලද එකතු කර තිබේ.

කෙසෙවෙතත් එම මුදල නැවත අයකර ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු කොටුව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් සිදුකරන බවද හෙතෙම පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *