අරගල සමයේ දේපළ විනාශය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ට මිලියන 1414 ක්

  • By editor
  • September 20, 2023
  • 0
  • 94 Views

අරගලය පැවති සමයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දේපළ විනාශයන් වෙනුවෙන් මිලියන 1414ක් රජයෙන් ගෙවීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම මේ වනවිටත් රුපියල් මිලියන 714 ක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 31 දෙනෙකු සඳහා ගෙවා අවසන් බවට ද වාර්තා වේ.

2022 මාර්තු 31 වැනිදා සිට ජුලි 22 වැනිදා දක්වා අරගලය ක්‍රියාත්මක වූ කාලසීමාවේ සිදුවූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් එවක ආණ්ඩු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් රැසකගේ නිවාස ඇතුළු දේපළ ගිනි තබා විනාශ කෙරුණු අතර ඔවුන්ට වන්දි ගෙවීම සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අංශය පියවර ගනු ලැබිණි.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 31 දෙනෙකුට මේ වනවිට හානි පූර්ණ වන්දි ලෙස ලබාදී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 714 ක්.

එමෙන්ම, තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 13 දෙනෙකුටත් හානි පූර්ණ වන්දි මුදල් ගෙවීම සඳහා තීරණය කර තිබේ.

එම මන්ත්‍රීවරුන් 13 දෙනා වෙනුවෙන් තක්සේරු කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 700 ක්.

මෙම අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබාගැනීමේ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව අවසන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙලෙස හානිපූර්ණ වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 200 ක පමණ මුදලක් අවශ්‍ය වනු ඇති බවද පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අංශය සදහන් කර තිබුණි.

මේ අතර, අරගලය පැවති සමයේදී දේපළ විනාශ වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් නොවන ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයින් සහ සිවිල් පුරවැසියන් 73 දනෙකු සඳහාද හානිපූර්ණ වන්දි ලෙස රජය රුපියල් මිලියන 519 ක් ලබාදී තිබේ.

එම පුද්ගලයින්ට වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීම ”හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය” මගින් සිදුකර ඇති බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *