අලිරාජා අස්ගිරි පාර්ශවයේ පන්සල්වලට කෝටි 15 ක් බෙදයි.

  • By editor
  • March 5, 2024
  • 0
  • 298 Views

ලයිකා මොබයිල් අධිපති සුබාෂ්කරන් අලිරාජා හට පසුගිය සතියේ අස්ගිරි පාර්ශවය විසින් ලබාදුන් ගෞරව නාමයක් ලබදුන් අතර ඒ පිටුපස මූල්‍ය ගණුදෙණුවක් සිදුව අතිබව වාර්තා වෙයි.

මෙම සම්මානය ලබාගැනිම සඳහා සුබාෂ්කාරන් අලිරාජා විසින් අස්ගිරි පාර්ශවයේ පන්සල් වෙනුවෙන් සුවිශේෂ මූල්‍ය පරිත්‍යාගයක් සිදුකර ඇත. සතියට වාර්තාවන පරිදි රුපියල් කෝටි 15 කට ආසන්න මුදලක් ඔහු මේ සඳහා වැයකර ඇත.

ලයිකා මොබයිල් ආයතනය මේවන විට ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය කිහිපයක් පවත්වාගෙන  අතර මෑතකදී ආරම්භ කළ මොණරා පුවත්පතද ඔවුන් සතු එකකි. ලයිකා මොබයිල් සමාගම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතයේ කොටස් මිලදී ගැනීමට ඉදිරිපත්කළ අභිලාශ පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප වූ නමුත් තවමත් ඒ සඳහා උත්සහ කරමින් සිටිනා බව වාර්ත වේ. ලයිකා මොබයිල් ආයතනය එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයට උදව් කළබව ඉකුත් මැතිවරණ සමයේදී දේශපාලන වේදිකාවේ සඳහන් වුනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *