අලුතෙන් පැන්ෂන් ලැබෙන අය මෙන්න 

  • By editor
  • November 21, 2023
  • 0
  • 140 Views

ස්වයං රැකියාලාභීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට යෝජනාවක් මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇතැයි රාජ්‍ය ඇමැති අනුප පැස්කුවල් සඳහන් කරයි.

එසේම ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *