අවලෝකිතේෂ්වර බෝධිසත්වයන්ටත් වැඩවරදියි ද

  • By editor
  • January 9, 2024
  • 0
  • 143 Views

මිනිසුන්ගේ මනස විකෘති කිරීමට පොළඹවන පුද්ගලයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන ආගමික ඇදහිලි පිළිබඳව සොයා බැලීමට කැබිනට් කමිටුවක් පත්කළ බව බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රජය නව නීති සම්පාදනය කරමින්,ආගමික ඉගැන්වීම් විකෘති කරමින් සමාජ ආතතිය ඇති කරමින් සිදු කරන ක්‍රියාවන් වැලැක්වීමට හා තුරන් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

කෙසෙවෙතත් මේ දිනවල අවලෝකිතේෂ්වර බෝධිසත්වයන් බවට සදහන් කරමින් එක්තරා පුද්ගලයෙක් ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් පවා වැදුම් ලබමින් සමාජයේ සැරිසරන ආකාරයක් සමාජ මාධ්‍ය වල හුවමාරු වන අයුරු ද දක්නට ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *