අවුකන බුදු පිළිමයට පලදවන ලැබූ සිවුර සහ පාවහන් යුගලය පොලිස් භාරයට 

  • By editor
  • November 30, 2023
  • 0
  • 151 Views

අවුකන බුදු පිලිමයට පලදවන ලද සිවුර හා ඒ වෙනුවෙන් සකසන ලද පාවහන් යුගලය ගල්නෑව පොලිසිය භාරයට ගෙන තිබේ.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ගල්නෑව පොලිස් ස්ථානයට කරන ලද පැමිණිල්ලක් අනුව මෙලෙස පොලිස් භාරයට ගෙන ඇත.

මේ වනවිට මෙම සිද්ධියට අදාළ වත්තල ප්‍රදේශයේ පාරම්පරික වෛද්‍යවරයෙකු ඇතුළු පිරිසකගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගනිමින් සිටින බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *