අවුරා ලංකා අධිපති තාඹුගල මුදල් සොයාගත් ආකාරය සොයන්න – පොලිස්පති CID එකට උපදෙස් දෙයි

  • By editor
  • August 27, 2023
  • 0
  • 263 Views

පොලිස්පතිවරයාගේ නියමයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විරංජිත් තාඹුගල සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ ඔහු සිය වත්කම් උපයාගත් ආකාරය හා ඔහුගේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධ සම්බන්ධයෙනි.

මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇත්තේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිවිරෝධී වත්කම් විමර්ශන කොට්ඨාසය විසිනි.

පසුගිය දිනවල තාබුගල නීති විරෝධී ආකාරයට මුදල උපයා ගත් බවටත්, කෝමාරිකා ව්‍යාපෘතිය මුවාවෙන් නීති විරෝධී ක්‍රියාවල නිරත වූ බවටත් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දිගින් දිගටම චෝදනා එල්ල විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *