අස්ගිරි මහානායක මාහිමිපාණන්ගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

  • By editor
  • May 21, 2023
  • 0
  • 156 Views

රට තුළ ජාතිවාදී ආගම්වාදී අර්බුද ඉස්මතු වන ස්වරූපයක් දිවයිනෙහි විවිධ ප්‍රදේශවල හටගන්නා බව තමන් වහන්සේලාට පෙනී යන බැවින් එම කටයුතු මැඬලීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනමින් ගන්නැයි ඉල්ලා සිටිමින් සියම් මහා නිකායේ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඤාණරතන මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

අස්ගිරි මහනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ජනාධිපතිතුමා ගේ අවධානය සඳහා පහත සඳහන් කරුණු ද පෙන්වා දී තිබේ.

උතුරු නැගෙනහිර පළාත් තුළ පිහිටි වෙහෙර විහාරය ස්ථානයන් හා රටපුරා පිහිටි සුවිශේෂී ඓතිහාසික බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන යන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු තහවුරු කිරීම.

දැනට දිවයිනේ විවිධ පළාත් තුළ ක්‍රියාත්මක පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ඒ අයුරින් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් ලබාදෙන ආධාර ඒ සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම, ජාතිවාදී හා ආගම්වාදී අර්බුද ඉස්මතු වන ස්වරූපයක් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල හටගන්නා සිද්ධීන් වලින් පෙනී යන බැවින් එම කටයුතු මැඬලීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම.

ඉහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි ජනාධිපතිතුමන් ගේ විශේෂ අවධානය යොමුකර අවශ්‍ය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මහා නාහිමිපාණන් වහන්සේ ජනාධිපතිතමා වෙත යැවූ ලිපියේ සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *