අස්වෙන්න බෑ කියන ආණ්ඩුකාරවරුන්ට රෙඩ් ලයිට්

  • By editor
  • May 13, 2023
  • 0
  • 99 Views

ආණ්ඩුකාර ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වන ලෙස ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් දැනුම් දී ඇති ආණ්ඩුකාරුන් ඉල්ලා අස් නොවුනහොත් ඔවුන් ජනාධිපතිවරයා ගේ නියෝජිතයන් ලෙස නොසලකන ලෙස රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දැනුම් දීමට නියමිතව ඇති බව සති අන්ත පුවත්පතක් වාර්තා කරයි.

ඊට අමතරව මෙම ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ වැරදි ක්‍රියා කලාපයන් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ විනිසුරුවකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු කමිටුවක් පත්කොට ආණ්ඩුව එම චෝදනාවලට වැරදිකරුවන් ලෙස නම් කොට ඉවත් කිරීම, වෙනත් පුද්ගලයන් ආණ්ඩුකාර ධුරයවලට පත් කිරීම, ඉවත් වන්නැයි දැනුම් දෙන ලද ආණ්ඩුකාරවරුන්ට මුදල් ප්‍රතිපාදන නොදීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පිළිබඳව ද අවධානය යොමුව ඇතැයි ද වාර්තාවේ සදහන් වේ.

ඉවත් වීමට දැනුම් දෙන්න දැනුම්දී ඇති ආණ්ඩුකාරයන් ගෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් නැති බවට පළ වන වාර්තා මත ඊට අදාළව ගත යුතු පියවර මෙසේ සාකච්ඡා කර ඇති බවද සඳහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *