ආගමික නායකයින් කෝටිපතියන් – වහාම බදු අයකරගන්න – වනවාසී රාහුල හිමියෝ

  • By editor
  • February 14, 2024
  • 0
  • 105 Views

ආගමික නායකයන් යනු බදු නොගෙවන කෝටිපතියන් බවත් ජනතාවගෙන් බදු අය කරගන්නා ආකාරයටම ආගමික ස්ථාන වලින් ද බදු අයකර ගත යුතු බවත් ජාතික නාමල් උයනේ නිර්මාතෘ පූජ්‍ය වනවාසී රාහුල හිමියෝ චෝදනා කරති.

වැඩිදුරටත් උන්වහන්සේ සදහන් කළේ

“බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, මුස්ලිම්, හින්දු පූජනීය ස්ථාන තියෙනවා, දවසකට රුපියල් කෝටි ගණන් එකතු වෙන. ඒ හැම තැනකින් ම අනිවාර්යයෙන් බද්දක් අය කර ගත යුතු යි. මම ආගමික නායකයින්ව හඳුන්වන්නේ බදු නොගෙවන කෝටිපතියෝ විදිහට යි.

මේක හැම කෙනාට ම සාධාරණයක් වෙන්න නම් ආගමික ස්ථානවලිනුත් බදු අය කර ගත යුතු යි.හැම බද්දක් ම හැම පුරවැසියා ම ගෙවන්න ඕනෙ. මේ ආගමික ස්ථානවලට මුදල් දෙන්නෙත් අමාරුවෙන් කීයක් හරි හම්බ කර ගන්න සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ. ඔවුන් බදු වර්ග ඔක්කොම ගෙවන ගමන් ආගමික ස්ථානවලටත් මුදල් දෙනවා. ආගමික ස්ථානවලින් ඒවාට බද්දක් අය කර ගන්නෙ නැත්නම් ඒක බදු ගෙවන අසරණ මිනිස්සුන්ට කරන විශාල අසාධාරණයක්.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *