ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීමේ දී අගමැති ඉදිරියේ උණුසුම් තත්වයක්

  • By editor
  • August 24, 2023
  • 0
  • 125 Views

ආණ්ඩු පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ව ඇතැම් ඇමතිවරුන්, ආණ්ඩුකාරවරුන්, නිලධාරීන් තමන් නොසලකා හරිමින් කටයුතු කරන බවට කරන ලද චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන බවත් ඒ සදහා තමන්ද සහභාගී වන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කර ඇත.

ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී මෙම චෝදනාව පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ. එම අවස්ථාවේදී ඇතැම් ඇමතිවරු, තමන් ගණන් නොගෙන කටයුතු කිරීම, පළාත් සභා ඇතැම් ආණ්ඩුකාරවරු, පළාත් ලේකම්වරුන් සම්බන්ධිකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් වන ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් නොවිමසා කටයුතු කිරීම මෙන්ම රාජ්‍ය නිලධාරින් තමන් අපහසුතාවට පත්වන ලෙස කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් දැඩි ලෙස චෝදනා කර ඇත.

එහිදී දැඩි උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ද සිදු වී තිබේ.

සියල්ල සාවදානව අසා සිටි අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන පැවසුවේ, සම්බන්ධිකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සමග කටයුතු කරන ලෙස තමන් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට පැහැදිලිව උපදෙස් දී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *