ආදීවාසීන්ටත් පනතක්

  • By editor
  • January 11, 2024
  • 0
  • 43 Views

මෙරට ආදිවාසී ජනතාවට දීර්ඝකාලීනව පවතින ගැටළු රැසකට විසදුම් ලබාදීම සදහා නව රෙගුලාසි පද්ධතියක් සහ නව පනතක් සකස් කිරීමේ කටයුතු මෙම මස තුළ දී අවසන් කරන බව විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කළේය.

ඒ අනුව ජනවාරි 23 වන දින වන විට එම කටයුතු අවසන් කරන ලෙස අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඒ සදහා පත් කළ කමිටුවට අද (11) උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

එමෙන්ම පවතින නීති පද්ධතියට අනුකූලව ආදිවාසී ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට අදාළ රෙගුලාසී ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය පළ කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ද අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංහයේ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දෙමින් සදහන් කළේය.

අදිවාසී ජනතාවගේ අයිතින් ආරක්ෂා වන පරිදි විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය විසින් සකස් කරන ලද යෝජනාවලිය අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වෙත පිළි ගැන්වීම ද මෙහිදී පිළි ගන්වනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *