ආනයනික කිරිපිටි බද්ද නැවතත්

  • By editor
  • July 13, 2023
  • 0
  • 83 Views

ආනයනික කිරිපිටි සඳහා රේගූ ආනයනික බද්ද සංශෝධනය කරමින් කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් 01ක් සඳහා රුපියල් 100ක බද්දක් අය කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව ඊයේ (12) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම බදු සංශෝධනය සිදුකර තිබේ.

ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා සියයට 20ක හෝ රුපියල් 225ක රේගු ආනයනික බද්දක් පනවා තිබු අතර පසුගිය කාලයේ එය ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

නමුත් කිරිපිටි මිලෙහි වෙනසක් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු නොවන බව කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *