ආනයන සීමා පනවා තිබූ තවත් භාණ්ඩ වර්ග 286 ක සීමා ඊයේ රාත්‍රීයේ සිට ඉවත් කෙරේ – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය

  • By editor
  • June 10, 2023
  • 0
  • 80 Views

ආනයන සීමා පනවා තිබූ තවත් භාණ්ඩ වර්ග 286 ක ආනයන සීමා ඊයේ රාත්‍රී සිට ඉවත් කළ බව මුදල් රාජය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

අද පෙරවරුවේ රුව්නවැල්ල්දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදී තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසූයේ 2022.04.16 දින භාණ්ඩ වර්ග 747 ක් , 2022.05.22 භාණ්ඩ වර්ග 1077 ක් සහ 2022.08.24 වන දින භාණ්ඩ වර්ග 1467 කට පැවති ආර්ථික අර්බුධය හමුවේ ආනයන සීමා පැනවීමට සිදු වූ බවයි.

ආර්ථික යම් ස්ථාවර තත්ත්වයකට පත්වීමත් සමඟ වරින් වර එම භාණ්ඩ වලට පනවා තිබූ ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ බවත් , ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රිවේ සිට තවත් භාණ්ඩ වර්ග 286 ක ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමට කටයුතු තළ බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී පැවසීය.

ඒ අනුව ආනයන සීමා පැනවූ භාණ්ඩ වර්ග 928 ක් සඳහා පමණක් තව දුරටත් ආනයන සීමා පවතින බවත්, ඒ අතරින් 306 ක්ම වාහන බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *