ආපදාවන්ට ලක් වූ රාජ්‍ය සේවකයින්ට සහනයක් 

  • By editor
  • December 30, 2023
  • 0
  • 71 Views

පසුගිය මාස කිහිපයේ දී සිදු වූ විවිධ ආපදා හේතුවෙන් සේවයට වාර්තා කිරීමට නොහැකි වූ දිනයන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට විශේෂිත නිවාඩු ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම නිවාඩු ලබා ගැනීම සඳහා තමන් පදිංචි වසමේ ග්‍රාම නිලධාරීගේ නිර්දේශය සහිත ඉල්ලීම තම ආයතන ප්‍රධානින් වෙත යොමු කල යුතු වේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එන්.රංජිත් අසෝක මහතාගේ අත්සනින් යුතුව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සදහන් කර  ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *