ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ දී ටෙලිකොම් ගැන හෙළි වූ දේ

  • By editor
  • June 13, 2023
  • 0
  • 83 Views

ටෙලිකොම් පෞද්ගලීකරණය කිරීමෙන් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බවට ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත්කළ වාර්තාව සැකසීමේදී ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ වගකියන කිසිඳු ආයතනයකින් හෝ අංශයකින් විමසීමක් සිදුකර නොමැති බවට අනාවරණය වී ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර තිබේ.

අද (13) පැවති ආරක්ෂක කවුන්සිලයේදී මේ බව අනාවරණය වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් සදහන් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් පසුගියදා ප්‍රසිද්ධ කළ වාර්තාවේ සඳහන්ව තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය පෞද්ගලීකරණය කිරීමෙන් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *