ආසියානු කුසලාන අවසන් තරගය පාවා දීලා ද – පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක්

  • By editor
  • September 19, 2023
  • 0
  • 230 Views

පසුගිය දා පැවති ආසියානු කුසලාන අවසන් මහා තරඟය පාවා දීමක් සිදුව ඇත්දැයි විමර්ෂණයක් කරන ලෙස ඉල්ලමින් පොලිස් මූලස්ථානය වෙත අල්ලස දූෂණ නාස්තිය ට එරෙහි පුරවැසි බලය සංවිධානය විසින් පැමිණිල්ලක් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අදහාගත නොහැකි ලෙස ඉතා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී යාම දැඩි සැකයක් ඇති බවත්, මෙම තරගයේ කාසිය වාසිය දිනු අවස්ථාවේ පටන්ම සැකසහිත අවස්ථා මතුව ඇති බවත් සංගමයේ සභාපති ජාමුනි කම්මුනි තුෂාර පැමිණිල්ලේ සදහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *