ඇමති පොරේ අලුත් විස්තරේ මෙන්න – ජනපතිගේ තීරණයේ වෙනසක් නෑ

  • By editor
  • July 12, 2023
  • 0
  • 82 Views

වෙනම කාරක සභාවක් පිහිටුවා අමාත්‍යධුර ඉල්ලා සිටින ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වගකීම් පැවරීමට ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.

එම වගකීම් පැවරෙන මන්ත්‍රීවරුන් වෙත වාහන ඇතුළු අනෙකුත් වරප්‍රසාද ලබා දීමට ද එකගත්වය පල වී ඇත.

නමුත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන් සදහන් කර ඇත්තේ කැබිනට් අමාත්‍යධුරවලට වඩා අඩු ධුරයන් තමුන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවය.

කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයා ගේ ස්ථාවරය වන්නේ තවදුරටත් කැබිනට් මණ්ඩලය වැඩි නොකිරීම බවත් වාර්තාවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *