ඇමති මනූෂ නටපු නැටිල්ල – (වීඩියෝ දර්ශන සහිතයි)

  • By editor
  • September 21, 2023
  • 0
  • 215 Views

කම්කරු හා විදේශ රැකියා ඇමැති මනූෂ නානායක්කාර මෙරට වාසය කරන කාපිරි ප්‍රජාවට අයත් පිරිසක් සමග අපුරු නර්තනයක යෙදෙන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය වල හුවමාරු වෙනවා.

අප්‍රිකානු සම්භවයක් සහිත මෙරට කාපිරි ප්‍රජාව මුණගැසීම සඳහා ඇමතිවරයා පසුගිය දිනෙක පුත්තලම සිරම්බිඅඩි ප්‍රදේශයට ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *