ඇමති රොෂාන්ගේ බළලා මල්ලෙන් එළියට පනී!! 

  • By editor
  • November 25, 2023
  • 0
  • 83 Views

ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඉවත් කිරීමෙන් පසු ක්‍රිකට් හැදීම ආරම්භ කරන බව ක‍්‍රීඩා ඇමති රොෂාන් රණසිංහ මහතා සදහන් කරයි.

‘ක්‍රිකට් ප්‍රශ්න ඉවර වෙන්නේ කවදාදැයි’ පාර්ලිමේන්තු ලොබියේදී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා කල විමසීමකට අමාත්‍යවරයා එසේ සඳහන් කර ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

නමුක් පාලක මණ්ඩලය ගෙදර නොගියොත් කරන්නේ කුමක්දැයි නැගූ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලෙස අමාත්‍යවරයා දක්වා ඇත්තේ

‘එහෙම වුනොත් මීලගට එන ජනාධිපතිවරණෙන් සියලු ප්‍රශ්නෙ සම්පුර්නෙන්ම විසඳලා දානවා’ ලෙසටය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *