ඇමති රොෂාන් CID ගිහින්

  • By editor
  • November 13, 2023
  • 0
  • 70 Views

තමන්ට මරණීය තර්ජන එල්ල වන බව පවසමින් ක්‍රීඩා ඇමැති රොෂාන් රණසිංහ මහතා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් සිදුකර තිබේ.

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරමින් ඔහු සදහන් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදයට අදාලව හා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි ද සිල්වා ඇතුළු කණ්ඩායමක් විසින් තමන්ට මරණීය තර්ජන සිදු කරන බවය.

එමෙන්ම විඝණකාධිපති වාර්තාවෙන් අනාවරණය වී ඇති ක්‍රිකට් ආයතනයයේ වංචා දූෂණ පිළිබඳව ද අමාත්‍යවරයා විසින් එම පැමිණිල්ලේ දක්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *