ඇමති සනත් නිශාන්තගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන ලැබෙන කෙනා මෙන්න

  • By editor
  • January 25, 2024
  • 0
  • 176 Views

හදිසි අනතුරකින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා හදිසි අනතුරකින් මියයාම හේතුවෙන් හිස්වන ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන සදහා ජගත් ප්‍රියංකර මහතා පත් වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට අදාළ මනාප ලැයිස්තුවේ ඊළගට අපේක්ෂයන්ගේ වැඩිම මනාප සංඛ්‍යාව ඔහුට හිමි වීම හේතුවෙන් ඔහු මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වෙනු ඇත.

ඒ අනුව හයවැනි ස්ථානය ජගත් ප්‍රියංකර මහතා විසින් හිමිකර ගත් අතර ඔහු ලබා ගත් මනාප සංඛ්‍යාව 40527ක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *