ඇහැලියගොඩ OIC මියයයි – ඝාතනයක් ද පිළිබඳ පරීක්ෂණ

  • By editor
  • October 21, 2023
  • 0
  • 125 Views

වෙඩි වැදීමකින් ඇහැලියගොඩ පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා මියගොස් තිබේ. ඔහු තම නිල නිවාස තුල වෙඩි වැදී මිය ගොස් සිටියදී සොයා ගෙන තිබේ.

මෙය ඝාතනයක් ද සිය දිවි නසා ගැනීමක්ද යන්න පිළිබඳව විමර්ශන සිදු කරමින් සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *