ඇහැළේපොළ වලව්වට ඉදිරියේ දී වෙන්න යන දේ 

  • By editor
  • November 9, 2023
  • 0
  • 197 Views

මහනුවර බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ පිහිටි ඓතිහාසික ඇහැළේපොළ වලව්ව ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදාගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කරයි.

එම වලව්ව දළදා මාළිගාව භාර නොගන්නේනම් ඊට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීමට කටයුතු කරන බව ද හෙතෙම සදහන් කර ඇත.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක කාරක සභා රැස්වීමේ දී අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු සදහන් කර තිබේ.

ඇහැලේපොළ වලවුව ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස යෙදවීමේ දී එහි පෞරාණිකත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ද ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යවරයා විසින් අවධාරණය කර තිබේ. 

ඓතිහාසික ඇහැළේපොළ වලව්ව සංවර්ධනය කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 147ක් පමණ වැයවී ඇති අතර මෙම දේපළ දළදා මාළිගාවට පවරා ගන්නේ නම් සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් වැයවූ මුදල යළි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවිය යුතු බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *