ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාවෙන් කෝටි 125 ක පොල්ලක්.

  • By editor
  • January 10, 2024
  • 0
  • 73 Views

මුතුරාජවෙල වැලි තැන්පතුව සඳහා වැලි කැණීමේ සහ පොම්ප කිරිමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාගෙන සිටි විදේශීය සමාගමට ගෙවිය යුතු රුපියල් කෝටි 125 කට අධික මුදලක් ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව මේ වනතුරුත් ගෙවා නැති බව වාර්තා වේ. 

මේ බව නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය විසින් කැබිනට් මණ්ඩළයට දන්වා ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2018 වසරේදී ආරම්භ වූ අතර 2020 අප්‍රේල් මසදී නිමාවට පත් විය. එහෙත් එම කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාගත් ව්දෙස් සමාගම තමන්ට ගෙවිය යුතු එකසිය විසිපස්කෝටි විසිතුන් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදල ඉල්ලා ඊට අදාල වවුචර් දෙකක් සමගම කොළඹ ජාත්‍යන්තර බේරුම් කරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත්කර තිබේ. ඒ පිළිබඳව සිදුකළ විභාගයෙන් අනතුරුව එම මුදල ගෙවනා මෙන් ඉඩම් සංවර්ධන සංස්ථාවට නියෝග කර ඇත.

ඉඩම් සංවර්ධන සංස්ථාව එම මුදල නොගෙවා සිටීමට උත්සහ ගත් බැවින් වහාම එම මුදල ගෙවා නිමකරනා ලෙස එම නීතිපතිවරයා විසින් නියෝග කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *