ඉදිරි දෙමස තුළ ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වන දේ!

  • By editor
  • March 28, 2023
  • 0
  • 508 Views

ඉදිරි මාස දෙක තුළ හරිත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දෙමින් හරිත ආර්ථිකයකට ඇතුලු වන කලාපයේ පළමු රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා හරිත බලශක්ති සමුලුව සදහා සහභාගී වීමට මෙරටට පැමිණි ආයෝජකයින් සමග පැවති හමුවේ දී ජනාධිපති මේ බව සදහන් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගතකිරීම හා හරිත බලශක්තිය සදහා යොමු වීම යන අභියෝග පවතින බවත්, හරිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම සදහා මෙරටට සියලු සුදුසුකම් තිබෙන බවත් ජනාධිපති පෙන්වා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින ස්වභාවික සම්පත් භාවිතා කිරීම තුළින් මෙම ක්ෂේත්‍රයේ පලමුවැන්නා වීමට හැකි බවත් දකුණු ඉන්දියාවේ සහයෝගිතාවය මත ඉන්දියාවේ සිට කෙලින්ම ත්‍රිකුණාමලයට තෙල් නලය ගෙන ඒමට සාකච්ඡා කර ඇති බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම ත්‍රිකුණාමලය හරිත හයිඩ්‍රජන් සදහා විභව වරායක් ලෙස ද හදුනාගෙන ඇති අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ හරිත හයිඩ්‍රජන්,පුනර්ජනනීය බලශක්ති, සුළං බලයෙන් වැඩි, උතුරටම ආසන්න වරායක් බැවින් සමස්තයක් ලෙස ගත්විට සංවර්ධනය සහ සංවර්ධන අවස්ථා මගින් ශ්‍රී ලංකා ආරථිකය පුළුල් වන බව ද පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *