ඉන්දික අනුරුද්ධ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට තර්ජනය කරලා – එලියත් ඇදලා දාලා

  • By editor
  • April 1, 2023
  • 0
  • 225 Views

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ විසින් දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරිය ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් පිරිසකට බැන තර්ජනය කිරීමේ සිදුවීමක් වාර්තා වී තිබේ.

අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රාදේශිය ලේකම් ශ්‍රවණාගාරයේ රාජකාරියේ යෙදි සිටි ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරිය ඇතුළු නිලධාරීන්ට කිසිදු හේතුවක් නොමැතිව නම් අඩ ගසමින් නැගිට්ටුවා බැන තර්ජනය කරමින් ශ්‍රවණාගාරයෙන් එලියට දමා තිබේ.

මෙම සිදුවීමට අදාලව නිසි පරීක්ෂණයක් සිදු කෙරෙන තුරු අමාත්‍යවරයා සහභාගී වන කිසිදු කමිටුවකට හෝ උත්සවයකට සහභාගී නොවන බව අදාල නිලධාරීන් සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *