ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන දුම්රිය එන්ජිම පරික්ෂා කරන්න මෙරටින් 65ක කණ්ඩායමක් යාමට සැරසෙයි

  • By editor
  • January 13, 2024
  • 0
  • 55 Views

මෙරටට ලබා දීමට නියමිත ඉන්දියාව විසින් භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද ඩීසල් දුම්රිය එන්ජින් දෙක පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ හැටපස්දෙනෙකු ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.

ඉන්දියාවේ දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය කිරීම හේතුවෙන් ඩීසල් එන්ජින් 20ක් පමණ ලංකාවට ප්‍රධානය කෙරේ. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් ලැබෙන එන්ජින් දෙක පරීක්ෂා කිරීමට මෙම කණ්ඩායම ඉන්දියාවට යෑමට නියමිත බව දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරුවෝ සදහන් කරති.

සාමාන්‍යයෙන් දුම්රිය එන්ජිමක් පරීක්ෂා කිරීමට ක්‍ෂේත‍්‍ර හතරෙන් ප්‍රවීණ ඉංජිනේරුවන් හතර දෙනකු පමණක් යාම ප්‍රමාණවත් බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *