ඉන්ධන බවුසර් වලට ජී.පී.එස්

  • By editor
  • April 3, 2023
  • 0
  • 155 Views

ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන බවුසර්වලට ජී.පී.එස්. තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගමේ සභාපති මොහොමඩ් උවයිස් පැවසුවේය.

ඉන්ධන ප්‍රවාහනයේදී සිදුකරන දූෂණ අක්‍රමිකතා හෙළිකර ගැනීමේ මුලික අභිප්‍රායෙන් මෙම මස තුළ දී මෙම කාර්ය අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව ඔහු කියා සිටී.

මෙමගින් රුපියල් බිලියන එකක පමණ ඉතිරියක් කර ගත හැකි බව ත් මෙම තාක්ෂණය යොදාගත් පසු කිසිදු ඉන්ධන බවුසරයකින් ඉන්ධන සම්බන්ධ වංචාවන් සිදුකළ නොහැකි බවත් ඔහු සදහන් කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *