ඉන්ධන මිල සංශෝධනය අනිද්දා

  • By editor
  • October 1, 2023
  • 0
  • 237 Views

මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල සංශෝධනය හෙට (02) මධ්‍යම රාත්‍රියේ දී සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

දීර්ඝ සති අන්ත නිවාඩුව හේතුවෙන් හෙට දිනය දක්වා ඉන්ධන මිල සංශෝධනය ප්‍රමාද වූ බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ඉකුත් මාසයේ ඉන්ධන මිල සංශෝධනයේ දී ඉන්ධන මිල ගණන්වල සැලකිය යුතු මිල වැඩි වීමක් සිදු විය.

එමෙන්ම ලබන 04 වැනි දා ගෑස් මිල සංශෝධනයක් ද සිදු කිරීමට නියමිත බව ලිට්‍රෝ සමාගම සදහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *