ඉන්ධන සංශෝධනය අද රාත්‍රීයේ

  • By editor
  • March 4, 2024
  • 0
  • 97 Views

අද (04) රාත්‍රියේ ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනයක් සිදුවනු ඇති බව වාර්තා වේ.

පෙබරවාරි මස අග දී මිල සංශෝධනයක් සිදුවිය යුතු වුවද එය අද දිනයේ දී සිදුවනු ඇති බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් අද දිනයේ දී ඉන්ධන මිලෙහි විශාල වෙනසක් සිදුනොවනු ඇති බව ද වාර්තා වේ.

ඉන්ධන මිල සුත්‍රයට අනුව මාසිකව ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *