ඉහළ නිලධාරීන්ට පමණක් අනුමත රාජ්‍ය සේවයේ වසර 05ක නිවාඩුව

  • By editor
  • June 28, 2023
  • 0
  • 141 Views

වැටුප් රහිත වසර 05ක කාල සීමාවක් සඳහා රජයේ නිලධාරීන්ට වෙනත් රැකියාවක් හෝ ආර්ථික කටයුත්තක නියැලීමට රජය විසින් ලබාදුන් සහනනය රජයේ ඉහළ නිලධාරීන්ට පමණක් හිමිවී ඇති පුවත් රාජ්‍ය අංශයෙන් වාර්තා වේ.

එම නිවාඩු අනුමත කරන අදාල රාජ්‍ය ආයතනයේ පුධානියා එම ආයකනයේ විධායක මට්ටමේ නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු පමණක් අනුමත කිරීම එම තත්ත්යට⁣ හේතු වී ඇත.

තනතුරු භේදයකින් තොරව වසර 5ක් සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු අයදුම්කරන නිලධාරිගෙන් විධායක මට්ටමේ නිලධාරීන්ගේ ලිපිගොනු වලට පමණක් නිවාඩු අනුමත කර ඔවුන්ට ආයතනයෙන් පිටවීමට අවස්ථාව ලබාදීමෙන් පසුව අනෙක් නිලධාරීන් සේවයට අවශ්‍ය බව පවසමින් මෙසේ ඔවුන්ගේ නිවාඩු අනුමත නොකරන තත්ත්වයත් රජයේ අමාත්‍යාංශවල පවතින බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

වැටුප් රහිත නිවාඩු ගෙන දේශීය හෝ ව්දේශිය රැකියා වල නිරතවීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටි බොහෝ රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙවැනි අසාධාරනකම් හේතුවෙන් මහත් කලකිරීමට පත්ව ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *