ඊශ්‍රායලය දැවැන්ත සටනකට අර අදියි

  • By editor
  • October 13, 2023
  • 0
  • 157 Views

ගාසා තීරයේ උතුරු කොටසේ සිටින සියලුදෙනා ඉදිරි පැය 24ක කාලය තුළ ගාසා තීරයේ දකුණු දෙසට යායුතු බව ඊශ්‍රායලය දැනුම් දී තිබෙන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සදහන් කර ඇත.

එම කලාපයේ මිලියන 1.1ක පමණ ජනතාව ජීවත්වන අතර විචාරකයින් පවසන්නේ කෙටි කාලයක් තුළ එවැනි විශාල පිරිසකට ඉවත් වීම අපහසු බවය.

මේ වන විටත් ඊශ්‍රායල හමුදාව ගාසාතීරයේ ලක්ෂ ගණනක සොල්දාදුවන් හා අවි ආයුධ රැස් කරමින් දැවැන්ත ප්‍රහාරයකට සූදානම් වෙමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *