ඊශ්‍රායලය හා හමාස් ගැටුම් නිසා ෆේස්බුක් වෙනස් වෙයි

  • By editor
  • October 19, 2023
  • 0
  • 291 Views

ෆේස්බුක් හි හිමිකරු විසින් මෙටා ආයතනය ඊශ්‍රායලය සහ හමාස් අතර ගැටුම පිළිබඳ මත පළ කිරීම් සීමා කිරීමට තාවකාලික පියවරක් හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව එහිදී අදහස් පළකිරීම සඳහා ලබාදී ඇති පෙර සැකසුම් (Default settings) වල වෙනස් කිරීමක් සිදුකර ඇති බවයි වාර්තා වේ.

එම පහසුකම හරහා යමෙකු පළකරන Post එකකට ෆේස්බුක් මිතුරන්ට සහ අනුගමනය (Follow) කරන්නන්ට පමණක් අදහස් පලකිරීමට අවසර හිමි වෙයි.

එමෙන්ම පරිශීලකයින්ට ඕනෑම වේලාවක ඉන් ඉවත් වීමට සහ සැකසීම් වෙනස් කිරීමට හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *