උණුවතුර වලටත් බිලක් 

  • By editor
  • December 16, 2023
  • 0
  • 155 Views

යාපනය ප්‍රදේශයේ අවන්හලක බිල්පතක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍යජාලවල හුවමාරු වන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණි. එහි සුවිශේෂීත්වය වන්නේ එම අවන්හලෙන් ආහාර ගත් පුද්ගලයන්ට උණුවතුර වීදුරුවකටත් මිලක් නියම කර තිබීමයි.

ඒ අනුව උණුවතුර වීදුරුවකට රුපියල් සීයක මිලක් නියම කර තිබෙන අයුරු දක්නට ලැබුණි.

සාමාන්‍යයෙන් අවන්හලකින් ආහාර ලබාගන්නා පුද්ගලයන්ට වතුර වීදුරුවක් ලබාදෙන අතර ඒ සදහා මිලක් නියම කෙරෙන්නේ නැත.

නමුත් මේ වනවිට වතුර වීදුරුවකටත් මිලක් නියම කිරීමට ඇතැම් අවන්හල් හිමියන් කටයුතු කිරීම කණගාටුවට කරුණක් බව සමාජ මාධ්‍යජාල වල බොහෝ පිරිසක් සදහන් කර තිබෙන ආකාරය දක්නට ලැබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *