උද්දික ප්‍රේමරත්න ඉල්ලා අස්වෙයි

  • By editor
  • February 27, 2024
  • 0
  • 58 Views

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජනපෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා සිය මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

ඔහු තම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත භාර දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *