උද්ධමනය තනි ඉලක්කමට

  • By editor
  • July 22, 2023
  • 0
  • 79 Views

මෙම මස අවසන් වනවිට උද්ධමනය 7%ක තනි ඉලක්කමක් දක්වා පහල බසිනු ඇති බව මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ සදහන් කර තිබේ.

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඔහු මෙම අදහස් පළකළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වු මහ බැංකු පනත හරහා මහ බැංකුවට තවදුරටත් ස්වාධීනව තීරණ ගැනීමට හැකියාව ලැබී ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් වීම ඉක්මන්වනු ඇති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *