උපකුලපතිගේ අනුදැනුම මත යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් කොටි සැමරුමක් සිදුකරලා – (ඡායාරූප සහිතයි)

  • By editor
  • November 28, 2023
  • 0
  • 126 Views

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය සහ එහි කිලිනොච්චිය පරිශ්‍රයේ කෘශිකර්ම පිඨ පරිශයේ කොටි සැමරුමක් සිදුකර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අන්තවාදි දෙමල සිසුන් පිරිසක් විසින් විශ්වවිද්‍යාලය පරිපාලනය අනුදැනුම ඇතිව මෙම සැමරුම ඊයේ දින සිදුකර තිබේ.

මෙම පිරිස විශ්වවිද්‍යාලය ප්‍රධාන ගේට්ටුව අභියස මහා තොරණක් ඉදිකර ඇත්තෙ විශ්වවිද්‍යාලය උපකුලපතිවරයා පවා අනමැතිය මත බව ද වාර්තා වේ.

එසේම ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාලය මහා විරු ස්මාරකය අසල ප්‍රධාන සැමරුම සිදු කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *