උපාලි කොඩිකාර පන්නයි

  • By editor
  • August 28, 2023
  • 0
  • 215 Views

ජාතික ජනබලවේගයේ සමුළුවට පැමිණි බස්නාහිර හිටපු පලාත් මන්ත්‍රී උපාලි කොඩිකාර ඉවත් කර ඇත.

ඊයේ බොරැල්ල ආසන බල මණ්ඩල සමුළුව වනාතමුල්ල ප්‍රදේශයේ දී පැවැත්වූ අතර ඒ සදහා කොඩිකාර තවත් පිරිසක් සමග සහභාගී වී තිබේ.

එම නිසා අදාළ පිරිස සමග උපාලි කොඩිකාර ද ඉවත් කල බව සංවිධායකයන් කියා සිටිති.

ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සමුළුව පවත්වා තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *