උසස්වීමක් ලැබුණ පාර්ලිමේන්තු නිලධාරිනියකට පැය 24ක් යන්න කලින් වුණ දේ

  • By editor
  • February 16, 2024
  • 0
  • 119 Views

පාර්ලිමේන්තුවේ ඉහළ නිලයකට උසස් කෙරුණු නිලධාරිනියක් බලපෑම් කිරීමේ සිද්ධියක් හේතුවෙන් එම උසස්වීම පැය 24ක් යන්නටත් පෙර ඉන් ඉවත් කිරීමේ සිද්ධියක් වාර්තාවේ.

ඇයගේ අංශයේ දෙවැනි නිලයට පත් කෙරුණු නිලධාරියාගේ නිවෙසට ගොස් ” තවත් අය ඉද්දි ඔයා කොහොමද මේ තනතුරට එන්නේ” යැයි අසමින් ඔහුට විවිධ බලපෑම් කරන ලදැයි කියන සිද්ධියක් පදනම් කරගෙන ඇය එම තනතුරින් මෙසේ ඉවත් කර ඇත.

බලපෑමට ලක් වූ නිලධාරියා ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් නීතිඥ කුෂානි රෝහණදීර මහත්මියට දැනුම් දීමෙන් පසු ඇය මෙම පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *