උසස්වීම ලැබුණ ලොක්කි ලැප්ටොප් එකත් අරන් මාරු

  • By editor
  • March 27, 2024
  • 0
  • 128 Views

ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලයක වසර 08ක් පමණ සේවයේ නියුතුව සිටි නිලධාරිනියක් විසින් ලැප්ටොප් වර්ගයේ පරිගණකයක් නැවත කාර්යාලයට බාර නොදී රැගන ගොස් ඇතැයි වාර්ට්‍යා වේ.

එම නිලධාරිනියට උසස්වීමක් ලැබීමෙන් පසු මෙසේ ලැප්ටොප් පරිගණකයක් නිවෙසට රැගෙන ගොස් ඇති අතර ඇය ප්‍රදේශයේ ප්‍රබල දේශපාලනඥයකුගේ බිරියක බව ද වාර්තා වේ.

මෙලෙස ඇය රැගෙන ගොස් ඇත්තේ 2017 වසරේදී කාර්යාලයේ සේවා ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැන්වීම සඳහා සේවාලාභියකුගෙන් පරිත්‍යාගයක් ලෙස කාර්යාලයට ලැබී තිබූ ලැප්ටොප් වර්ගයේ පරිගණක පහෙන් එකකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *