ඔත්තු දුන්නොත් සල්ලි තමයි – පොලිසියෙන් තීරණයක්

  • By editor
  • March 22, 2024
  • 0
  • 72 Views

සංවිධානාත්මක අපරාධවල සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්වල යෙදෙන පුද්ගලයන් භාවිත කරනු ලබන ගිනිඅවි සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දෙන පුද්ගලයන්ට, මුදල් ත්‍යාග ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව පොලිසිය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව T56 ගිනිඅවියක් සමග සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදෙන අයෙකුට, රුපියල් ලක්ෂ 05ක මුදලක් මෙන් ම තවත් වර්ගීකරණ කිහිපයකට යටත්ව, මුදල් ත්‍යාග ලබාදීමට පොලිස්පතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *